Program Spojených sil pro Prahu 10

Říká se, že volební programy lidé nečtou, my tomu tak úplně nevěříme. Nabízíme vám krátké, výstižné a jasné body, které jsou v naši práci pro obec a veřejnost nejdůležitější.
Program jsme dělali s ohledem na názory lidí, kteří na Desítce žijí. A jejich názor jsme respektovali. Od jara jsme oslovovali naše spoluobčany a investovali svou energii do průzkumu, který nám jasně řekl priority: vyřešit parkování, Desítku mít bezpečnou, čistou. Je pro nás zásadní investovat do vzdělávání a do péče o naše seniory, protože to považujeme za svou prioritu. A nejen to. Víc se dozvíte níže!

Parkování pro místní

Místní musí mít šanci zaparkovat. Praha 10 nesmí být největším P+R parkovištěm v Praze. Nepůjde to bez zón, ale rozumně – tam, kde to potřebujeme – v nárazníkových oblastech s jinými městskými částmi, kde zóny jsou, a v oblastech, kde je situace kritická. Zóny ale vše nevyřeší. Půjdeme ulici po ulici a tam kde to lze, budeme navrhovat a prosazovat technická opatření, která povedou k navýšení počtu parkovacích míst.hromadné dopravy.

Školy a školky na Desítce

Řeší to každý rodič – poskytnout takové vzdělání, které dítěti opravdu pomůže. Máme na Desítce skvělé učitele – musíme si je zaplatit a udržet. Zvyšujeme kapacitu a kvalitu škol. Téměř hotový projekt na znovuotevření Staré školy V Olšinách ve Strašnicích je skvělý příklad, že to umíme. Chceme budovat solidní obecné školy. Nezapomínáme na zdravý životní styl – od sportovních aktivit, přes zdravou stravu až po prevenci rizikového chování, například šikany nebo zneužívání alkoholu a tabáku. Podporujeme výuku cizích jazyků. Postavíme školku Nad Vodovodem a školku a jesle v Bajkalské.

Péče o seniory

Chceme tu být pro ty, kterým stárnutí přidělává starosti. Pro ty, kteří poskytují oporu nemocným doma. I pro ty, kteří to už doma zvládat jednoduše nemohou. Mnoho z nás zná tyto situace z vlastní zkušenosti. Stáří si zaslouží důstojnost.
Kvalitní péče o seniory v domácím prostředí, nebo v domovech seniorů a podpora rodin bude finančně zajištěna rozpočtem městské části a hl. města Prahy.

Bezpečné město

Bezpečnost považujeme za základ pro spokojený a kvalitní život.
Policii ČR či Městskou policii ani řídit nemůžeme, ale podporujeme je a dotujeme. Špičkové vybavení mají od Desítky, ne od státu. Stejně vybavujeme a podporujeme hasiče.
Jsme pro nekompromisní regulaci a kontrolu heren a kasin. Jako dosud budeme spolupracovat s Celní správou a likvidovat nelegální hazard. Budeme pokračovat v tlaku na hlavní město Prahu ohledně regulace hazardu.
Chceme nadále stavět moderní bezpečnostní prvky na přechodech – lepší osvětlení, inteligentní systémy, které upozorní řidiče na chodce nebo 3D značení.

Čistá Desítka

Připravíme nový antigraffiti program. Zajistíme úklid a údržbu veřejného prostranství, včetně údržby trávníků a zeleně. Postaráme se o čistá veřejná prostranství (bez psích výkalů, nedopalků apod.). Navýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad, zvýšíme frekvenci odvozu. Podporujeme využití podzemních kontejnerů na tříděný odpad, které přinesou větší pořádek do našich ulic.

Bydlení na Desítce

Podporujeme privatizaci
Těm občanům, kteří o to mají zájem, umožníme za rozumnou cenu odprodej bytů Prahy 10, aby se o ně mohli sami starat. Zlepšíme péči o domy, které zůstanou ve vlastnictví městské části, pro ty, kteří se do privatizace nechtějí zapojit.

Dostupné nájemné bydlení
Bydlení v Praze je drahé, protože se nestaví.
Získané prostředky z privatizace chceme investovat do výstavby nájemních domů. Chceme spolupracovat s vlastníky pozemků, případně vykupovat pozemky, aby ve vhodných lokalitách mohlo vzniknout dostupné bydlení.

Kultura na Desítce

Na Praze 10 máme tři hlavní kulturní centra. Kulturní centrum BIO Vzlet, Strašnické divadlo a kulturní dům Barikádníků. Dokončíme nastartované projekty jejich oprav a rekonstrukcí. Otevřeme je kvalitnímu kulturnímu programu.
Naší vizitkou bude obnova Čapkovy vily a její otevření veřejnosti. Pokusíme se do správy městské části dostat od hl. města Prahy Malešický zámeček, aby zde mohlo vzniknout kulturní centrum této čtvrti.
Udržíme a finančně zajistíme námi zavedený transparentní systém dotací umožňující získat dotaci všem, kteří chtějí tvořit nebo jsou vlastníky památek.

Drážní promenáda

Místo rušené trati mezi Vršovicemi a Hostivaří chceme prostor pro aktivní odpočinek. Prostor pro všechny, kteří se rádi hýbou – cyklisty, bruslaře, chodce, ale i ty, kteří si půjdou odpočinout. Velký projekt, který udělá naši městskou část zase o něco příjemnější.

Piazzetta Eden

Během opravy radnice začneme též připravovat náročnou přeměnu kulturního domu Eden. Ta je neuskutečnitelná bez finanční pomoci hlavního města Prahy. Eden má potenciál stát se dalším lokálním centrem naší městské části. Máme ambici zvládnout projekt, na kterém si dosud všichni vylámali zuby.

Dialog s hlavním městem

V oblastech, které nejsou svěřené městské části, budeme kooperovat s hlavním městem na tvorbě kvalitních řešení, která budou reflektovat zájmy Desítky.
Jde zejména o opravu ulic a s tím spojenou tvorbu parkovacích míst, či dotace projektů, na něž desítka finančně nedosáhne, anebo změny v MHD.

Radnice otevřená občanům

Zavedeme radniční noviny a pravidelná setkání starosty s občany. Chceme zajistit, abyste věděli, co se na městské části děje a zároveň potřebujeme neustále vědět, co vás trápí a zajímá. Využijeme moderní technologie, aby informace o Desítce byly přehledně a volně přístupné na jednom místě.

logo_Top09_final.png

Regionální kancelář TOP 09 Praha 10

Close Menu