Profil kandidáta

Ondřej Počarovský

Věk: 47
Rodina: ženatý, 3 děti.
Vzdělání a profese: Vystudoval speciální pedagogiku na pedagogické fakultě UK.
Dále pak absolvoval Psychoterapeutický výcvik SUR zaměřený na dynamickou a hlubinně orientovanou skupinovou a komunitní psychoterapii, Výcvik v rodinné systemické terapii psychosomatických poruch, a Výcvik v integrativní supervizi ČIS.

Životopis

Ondřej Počarovský je “desítkař” srdcem i hlavou. Rozumí potřebám všech ředitelek a ředitelů školek a škol a snaží se, aby se jim i dětem vedlo na Desítce dobře, stejně tak se snaží zlepšovat život nemocným lidem a seniorům. V jeho práci se odráží velké množství energie a jeho neutuchající schopnost naslouchat lidem.

Vzděláním speciální pedagog a adiktolog, pracuje 25 let v oblasti adiktologických a sociálních služeb a prevence rizikového chování. Absolvoval psychoterapeutický výcvik, výcvik v rodinné systemické terapii psychosomatických poruch a výcvik v integrativní supervizi ČIS.
Byla mu přiznána odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog bez dohledu. Absolvoval několik studijních pobytů v Nizozemsku a Velké Británii.
Je členem společnosti pro rodinnou terapii SOFT, členem Českého institutu pro supervizi, členem České asociace adiktologů, členem Výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro udělování certifikací odborné způsobilosti, členem protidrogové komise Rady hl. města Prahy.
V současnosti zastává funkci člena rady MČ Prahy 10 pro školství, sociální oblast a zdravotnictví. Mimo to stále aktivně pracuje jako rodinný terapeut a ředitel nestátní neziskové organizace.

Ondřej Počarovský a jeho práce pro Prahu 10

Člen Rady městské části Praha 10 a člen zastupitelstva zodpovědný za školství a sociální oblast a zdravotnictví. (VI/2016)

logo_Top09_final.png

Regionální kancelář TOP 09 Praha 10

Close Menu