Kdy zaparkujete před domem?

Od července letošního roku jsou, jako ochrana parkovacích míst rezidentů, zóny placeného stání tedy tzv. modré zóny v těch částech Prahy 4, které sousedí s Prahou 10. Další sousední městské části, tedy Praha 2 a 3 mají modré zóny již nějakou dobu. „Bohužel tím se z velké části ulic desítky stává největší pražské bezplatné P+R parkoviště,“ konstatuje současný předseda dopravního výboru za TOP 09 v Praze 10 Viktor Lojík. „Místní ale musí mít šanci zaparkovat,“ dodává.

V současné době je dopravními experty prováděna studie dopravy v klidu, tedy parkování, na celém území Prahy 10. V letních měsících proběhla pasportizace území, tedy se mimo jiné počítaly parkovací místa nejen na komunikacích, ale i ve vnitroblocích a individuálních a hromadných garážích. Od září bude probíhat na celém území Prahy 10 dopravní průzkum, který zmapuje obsazenost parkovacích míst, bude na nich sledován pohyb aut a pořizována další data. Studie bude zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb, sloužit jako zásadní podklad k rozhodnutí, v kterých oblastech zavedení ZPS dává smysl a kde ne. Dále bude sloužit k tomu, jaký typ zóny, tedy jestli modrá, fialová nebo oranžová, bude v případě jejich zavedení, v jednotlivých ulicích. Poslední provedená studie a její výsledky z roku 2012 dnes již nejsou aktuální a i podle požadavků hlavního města jsou v tomto ohledu nepoužitelné.

“Nechceme předjímat výsledky studie, ale jsme přesvědčeni o tom, že zavedení ZPS v nejproblematičtějších oblastech zejména v desítkové části Vinohrad, ve Vršovicích a Strašnicích je nutné a to co nejrychleji. Další oblasti, tedy Malešice, Zahradní Město nebo oblast Bohdalce jsou otázkou, k jejímuž vyřešení by měla data získané ze studie pomoci. Nechceme zavádět bezmyšlenkovitě zóny všude, ale rozumně – tam, kde je potřebujeme – v nárazníkových oblastech s jinými městskými částmi, kde zóny jsou, a v oblastech, kde je situace kritická,“ konstatuje Viktor Lojík, který kandiduje za TOPku na pátém místě kandidátky jako absolvent stavební fakulty ČVUT s praxí v ateliéru dopravních staveb.

Praha potřebuje souběžné aktivní budování dopravní infrastruktury, tedy dostavbu Městského okruhu a Silničního okruhu kolem Prahy a ruku v ruce jdoucí výstavbu kapacitních P+R parkovišť na uzlech hromadné dopravy. Toto ale není v kompetenci a možnostech Prahy 10. Toto musí řešit hlavní město jako celek a v případě SOKP stát.

„Takže co dál s dopravou v klidu na desítce když víme že zóny vše nevyřeší,“ pokračuje Lojík. “Na desítce potřebujeme navýšit počty parkovacích stání zejména na sídlištích, která byla budována v 60-tých a 70-tých letech tedy v době, kdy nikdo nepředpokládal, že téměř každá rodina bude vlastnit jedno nebo i více aut. Tam neparkují přespolní, jako ve Vršovicích nebo u stanic metra, tam parkují téměř výhradně ti, kteří tam skutečně bydlí. Možnosti pro to jsou. Půjdeme ulici po ulici a tam kde to lze, budeme navrhovat a prosazovat technická opatření, která povedou ke zvýšení počtu parkovacích míst,“ dodává.

Pozornost je třeba věnovat i stavu stávajících povrchových parkovišť, kterých sice desítka na rozdíl třeba od Jižního Města nemá mnoho ale pár těch, která jsou svěřena do péče městské části se najde. Letos se podařilo zrealizovat opravu části parkoviště před Billou ve Strašnicích a v příštím roce by měla být realizována zbylá část. Za pozornost stojí taktéž současné škvárové parkoviště na rohu Jasmínové a Práčské. Toto parkoviště přímo volá po tom aby zde byla zvýšena bezpečnost instalací veřejného osvětlení a uvažovat lze i o zřízení kamerového dohledu. Dále zde může být povrch zpevněn např. dlažbou a zároveň osázen stromy tak, aby neubyla parkovací místa.

logo_Top09_final.png

Regionální kancelář TOP 09 Praha 10

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy course download free
Close Menu